Skip to content

PORTAL LEŚNO-DRZEWNY

Sections
Personal tools
You are here: Home » Zarządzenie PDF
Aplikacje Portalu

Informujemy, że dla aplikacji PLD codziennie w godzinach 20 do 21 zostało przewidziane okno serwisowe.


Moduł Klient LP


Uwaga!!!
Moduły dla pracowników PGL LP dostępne są tylko w sieci WAN LP.

Moduły Nadleśnictwa


Moduły RDLP


Moduły DGLP


Aby uruchomić wybraną aplikację wciśnij odpowiadający jej przycisk. Logowanie do wybranej aplikacji odbywa się po jej uruchomieniu.

Zasady rejestracji
i bezpiecznej pracy
w PL-D

 

WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY

Document Actions
Zarządzenie Nr 52A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 października 2007 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe


Treść zarządzenia (plik PDF - 397 kB)


 • Załącznik 1 - Regulamin Portalu Leśno-Drzewnego
 • Załącznik 2 - Wytyczne wyłaniania członków Komisji Leśno-Drzewnej, wskazanych przez władze samorządu gospodarczego przemysłu drzewnego oraz dobrowolne zrzeszenia przedsiębiorców 
 • Załącznik 3 - Działania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w celu ustalenia członków Komisji Leśno-Drzewnej spośród pracowników jedn. organizacyjnycj Lasów Państwowych
 • Załącznik 4 - Relacje między Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Ministrem Środowiska
 • Załącznik 5 - Inicjowanie oraz tryb pracy Komisji Leśno–Drzewnej
 • Załącznik 6 - Zestawienie głównych zadań Komisji Leśno–Drzewnej
 • Załącznik 7 - Klasyfikacja rynków właściwych surowca drzewnego z punktu widzenia substytucyjnej zdolności do zaspokajania potrzeb i oczekiwań nabywców z punktu widzenia możliwego przeznaczenia drewna w trakcie przerobu, poziomu ceny,właściwości, w tym grubości oraz jakosci surowca drzewnego
 • Załącznik 8 - Klasyfikacja rynków właściwych surowca drzewnego z punktu widzenia homogeniczności
 • Załącznik 9 - Zbiór szczegółowych opisów wybranych procedur algorytmicznych
 • Załącznik 10 - Wzorzec kryteriów oceny zapotrzebowania na surowiec drzewny oraz ich wagi
 • Załącznik 11 - Charakterystyka  procesu przetwarania danych na potrzeby oceny łącznej zapotrzebowania na drewno danej grupy gatunkowo-handlowej w ramach rokowań internetowych oraz procesu roztrzygnięć rokowań internetowych
 • Załącznik 12 - Przykładowy regulamin aukcji oraz przykładowe zasady submisji
 • Załącznik 13 - Opis funkcjonalności oraz sposób posługiwania się aplikacją "e – drewno"
 • Załącznik 14 - Postępowanie w stanach siły wyższej
 • Aneks 1 do Załącznika 14
 • Aneks 2  do Załącznika 14 - Wzory decyzji oraz meldunków
 • Aneks 3 do Załącznika 14 - Szczegółowa procedura zagospodarowania drewna poklęskowego
 • Załącznik 15 - Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w Zarządzeniu nr 52A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 października 2007 r w spawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 • Aneks 1 do Załącznika 15 - Analiza zgodności rozwiązń, przyjętych w zarządzeniu 52A z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów
Created by admin
Last modified 2015-07-09 12:50
« November 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
e-drewno
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: