Skip to content

PORTAL LEŚNO-DRZEWNY

Sections
Personal tools
You are here: Home » Wydarzenia
Aplikacje Portalu

Informujemy, że dla aplikacji PLD codziennie w godzinach 19:00 - 20:00 zostało przewidziane okno serwisowe.


Moduł Klient LP


Uwaga!!!
Moduły dla pracowników PGL LP dostępne są tylko w sieci WAN LP.

Moduły Nadleśnictwa


Moduły RDLP


Moduły DGLP


Aby uruchomić wybraną aplikację wciśnij odpowiadający jej przycisk. Logowanie do wybranej aplikacji odbywa się po jej uruchomieniu.

Zasady rejestracji
i bezpiecznej pracy
w PL-D

 

Wydarzenia

Up one level
Folder zawierający kolejne wydarzenia zapisywane w kalendarzu portalu.
Wydarzenia Szkolenia dla nadleśnictw w posługiwaniu się aplikacjami Portalu Leśno-Drzewnego   Informacja w nadleśnictwach., 2006-07-31 00:00:00 - 2006-08-18 00:00:00
Szkolenia przeprowadzane w nadleśnictwach. W ciągu tego okresu będą funkcjonowały bazy testowe.
Wydarzenia Terminarz procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2011 roku
 
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży PL-D   PL-D, 2011-04-07 10:00:00 - 2011-04-13 15:00:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Przetarg 1   PL-D, 2011-04-14 10:00:00 - 2011-04-21 16:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 1   PL-D, 2011-04-26 14:00:00 - 2011-04-26 15:00:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Przetarg 2   PL-D, 2011-05-04 10:00:00 - 2011-05-06 16:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 2   PL-D, 2011-05-09 14:00:00 - 2011-05-09 15:00:00
 
Wydarzenia Aukcje systemowe E-Drewno   E-Drewno, 2011-05-12 07:00:00 - 2011-06-07 17:00:00
 
Wydarzenia Nowa grupa handlowa - W_WBC0_3
 
Wydarzenia Drobnica na cele energetyczne M2ZE/M2BE
Zmiana Tabeli nr 1 do Regulaminów PL-D i E-Drewno - Drobnica na cele energetyczne M2ZE/M2BE
Wydarzenia Podsumowanie procedur sprzedaży na II półrocze 2011 r.
 
Wydarzenia Zarządzenie dot. sprzedaży drewna na 2012 rok.
 
Wydarzenia Terminarz procedur sprzedaży drewna na I półrocze 2012 roku
 
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży PL-D   PL-D, 2011-10-28 07:00:00 - 2011-11-04 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży PL-D
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Przetarg 1   PL-D, 2011-11-07 10:00:00 - 2011-11-15 16:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 1   PL-D, 2011-11-16 14:00:00 - 2011-11-16 14:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 1
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Przetarg 2   PL-D, 2011-11-17 10:00:00 - 2011-11-22 16:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Przetarg 2
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 2   PL-D, 2011-11-23 14:00:00 - 2011-11-23 14:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Przetarg 2
Wydarzenia Aukcje systemowe E-Drewno   E-Drewno, 2011-11-25 07:00:00 - 2011-12-20 17:00:00
Aukcje systemowe E-Drewno
Wydarzenia Formularz Zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców
Formularza Zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców do rejestracji w aplikacji Portal Leśno-Drzewny i aplikacji „e-drewno”
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży PL-D   PL-D, 2012-04-26 09:30:00 - 2012-05-07 15:00:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1   PL-D, 2012-05-08 10:00:00 - 2012-05-18 12:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1   PL-D, 2012-05-21 08:30:00 - 2012-05-21 08:30:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2   PL-D, 2012-05-22 10:00:00 - 2012-05-25 16:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2   PL-D, 2012-05-28 10:00:00 - 2012-05-28 10:00:00
 
Wydarzenia Aukcje systemowe E-Drewno   E-Drewno, 2012-05-30 07:00:00 - 2012-06-25 16:00:00
 
Wydarzenia Oferta Zakupu Etap I w PL-D   , 2012-11-28 10:00:00 - 2012-12-06 15:00:00
Składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu drewna w PL-D w I etapie sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna według grup handlowo-gatunkowych oferowanych przez nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych.
Wydarzenia Terminarz procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2012 roku
 
Wydarzenia Terminarz procedur sprzedaży drewna na II półorcze 2012.pdf
 
Wydarzenia Zarządzenie w spr. sprzedaży drewna na II półrocze 2012
 
Wydarzenia Zarządzenie nr 39 w spr. sprzedaży drewna w PGLLP na II półrocze 2012 roku.pdf
 
Wydarzenia Wnioski o korektę wielkości zakupów   , 2012-11-20 10:00:00 - 2012-11-26 15:00:00
W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy w stosunku do przedstawionej wielkości zakupów drewna w aplikacji PL-D - składanie wniosków o jej korektę. Wniosek należy składać w nadleśnictwie, w którym wystąpiła niezgodność danych.
Wydarzenia Oferta Sprzedaży w PL-D   , 2012-11-20 10:00:00 - 2012-11-27 15:00:00
Sporządzanie oferty sprzedaży na procedurę sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna
Wydarzenia Wyniki I Etapu Sprzedaży Ofertowej w PL-D   , 2012-12-10 12:00:00 - 2012-12-10 12:00:00
Ogłoszenie wyników I etapu sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna w PL-D.
Wydarzenia Oferta Zakupu Etap II w PL-D   , 2012-12-11 10:00:00 - 2012-12-14 15:00:00
Składanie przez przedsiębiorców ofert zakupu drewna w PL-D w II etapie sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna według grup handlowo-gatunkowych oferowanych przez nadleśnictwa i zakłady Lasów Państwowych.
Wydarzenia Wyniki II Etapu Sprzedaży Ofertowej w PL-D   , 2012-12-17 12:00:00 - 2012-12-17 12:00:00
Ogłoszenie wyników II etapu sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna w PL-D.
Wydarzenia Deklaracje Zawarcia Umowy Wieloletniej w PL-D   , 2012-11-29 07:00:00 - 2012-12-07 23:55:00
Wprowadzenie do PL-D przez przedsiębiorców deklaracji zawarcia umowy wieloletniej.
Wydarzenia Podpisanie Umów Wieloletnich   , 2012-12-21 15:00:00 - 2012-12-21 15:00:00
Ostateczny termin rozpatrzenie złożonych wniosków oraz podpisanie umów wieloletnich przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Wydarzenia Aukcje Systemowe w Aplikacji "e-drewno"   , 2013-01-02 07:00:00 - 2013-01-29 17:00:00
Planowany przebieg aukcji systemowych w aplikacji "e-drewno".
Wydarzenia Zarządzenie nr 82/2012 w spr. sprzedaży drewna w PGLLP na 2013 rok
 
Wydarzenia Terminarz sprzedaży drewna na 2013 rok
 
Wydarzenia Zmiany w aplikacji PL-D - prezentacje
 
Wydarzenia Komunikaty na stronie internetowej PL-D
Komunikaty na stronie internetowej PL-D
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży - "nowe inwestycje"   PL-D, 2013-04-02 10:00:00 - 2013-04-09 15:30:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "nowe inwestycje"   , 2013-04-10 10:00:00 - 2013-04-16 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"   , 2013-04-18 10:00:00 - 2013-04-23 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"   , 2013-04-24 11:00:00 - 2013-04-24 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "nowe inwestycje"   , 2013-04-17 11:00:00 - 2013-04-17 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Terminarz ofertowej sprzedaży drewna w PL-D - "nowe inwestycje".
Terminarz ofertowej sprzedaży drewna w PL-D - "nowe inwestycje".
Wydarzenia Zarz. nr 24/2013 i 26/2013 Dyrektora Generalnego LP.
Zarz. nr 24/2013 i 26/2013 Dyrektora Generalnego LP.
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży - uzupełniająca sprzedaż ofertowa   PL-D, 2013-06-21 10:00:00 - 2013-06-27 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży - uzupełniająca sprzedaż ofertowa
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu; Etap 1 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa   PL-D, 2013-06-28 10:00:00 - 2013-07-04 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu; Etap 1 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu; Etap 2 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa   PL-D, 2013-07-08 10:00:00 - 2013-07-11 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu; Etap 2 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa
Wydarzenia Aukcje systemowe w aplikacji "e-drewno" na 2-gie półorcze 2013 r.   www.e-drewno.pl, 2013-05-07 07:00:00 - 2013-06-04 17:00:00
Planowany przebieg aukcji systemowych w aplikacji "e-drewno" na sprzedaż drewna w 2-gim półorczu 2013 r.
Wydarzenia Ogłoszenie wyników; Etap 2 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa   PL-D, 2013-07-12 11:00:00 - 2013-07-12 11:00:00
Ogłoszenie wyników; Etap 2 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa
Wydarzenia Terminarz uzupełniającej sprzedaży ofertowej drewna w PL-D
Terminarz uzupełniającej sprzedaży ofertowej drewna w PL-D
Wydarzenia Ogłoszenie wyników; Etap 1 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa   PL-D, 2013-07-05 11:00:00 - 2013-07-05 11:00:00
Ogłoszenie wyników; Etap 1 - uzupełniająca sprzedaż ofertowa
Wydarzenia Wnioski na procedurę sprzedaży ofertowej w PL-D na 2014 r. dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Wnioski na procedurę sprzedaży ofertowej w PL-D na 2014 r. dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Wydarzenia komunikat- nowe inwestycje na 2014 - 12.08.2013.pdf
 
Wydarzenia Składanie wniosków na procedurę sprzedaży ofertowej w PL-D na 2014 r. dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje   RDLP, 2013-08-14 00:00:00 - 2013-08-31 23:55:00
Składanie wniosków na procedurę sprzedaży ofertowej w PL-D na 2014 r. dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2014 rok - "nowe inwestycje"   PL-D, 2013-10-01 10:00:00 - 2013-10-04 15:30:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na 2014 rok; "nowe inwestycje" - Etap 1   PL-D, 2013-10-07 10:00:00 - 2013-10-10 15:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Sprzedaży na 2014 rok; "nowe inwestycje" - Etap 1   , 2013-10-11 11:00:00 - 2013-10-11 11:00:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na 2014 rok; "nowe inwestycje" - Etap 2   PL-D, 2013-10-14 10:00:00 - 2013-10-16 15:00:00
 
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Sprzedaży na 2014 rok; "nowe inwestycje" - Etap 2   PL-D, 2013-10-17 11:00:00 - 2013-10-17 11:00:00
 
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na Etap 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok   PL-D, 2013-10-29 10:00:00 - 2013-11-07 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na Etap 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Etapu 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok   PL-D, 2013-11-08 11:00:00 - 2013-11-08 11:00:00
Ogłoszenie Wyników Etapu 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na Etap 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok   PL-D, 2013-11-13 10:00:00 - 2013-11-18 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na Etap 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Etapu 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok   PL-D, 2013-11-19 11:00:00 - 2013-11-19 11:00:00
Ogłoszenie Wyników Etapu 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2014 rok
Wydarzenia Aukcje Systemowe w aplikacji "e-drewno" na pierwsze półrocze 2014 roku   www.e-drewno.pl, 2013-11-22 07:00:00 - 2013-12-19 17:00:00
Planowany przebieg aukcji systemowych w aplikacji "e-drewno" na sprzedaż drewna na pierwsze półrocze 2014 roku
Wydarzenia Przyjmowanie w jednostkach LP wniosków dot. korekty wielkości zakupów drewna   PL-D, 2013-10-22 10:00:00 - 2013-10-28 15:00:00
Przyjmowanie w jednostkach LP wniosków dot. korekty niezgodności wielkości zakupów drewna oraz o alokację wielkości zakupów drewna
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2014 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna   PL-D, 2013-10-22 10:00:00 - 2013-10-28 15:30:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2014 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna
Wydarzenia Deklaracje Zawarcia Umowy Wieloletniej w PL-D   PL-D, 2013-10-29 07:00:00 - 2013-11-08 23:55:00
Wprowadzenie do PL-D przez przedsiębiorców deklaracji zawarcia umowy wieloletniej.
Wydarzenia Publikacja systemowych aukcji "e-drewno" na 2-gie półr. 2014 r. (przeglądanie ofert sprzedaży)   e-drewno, 2014-04-23 12:00:00 - 2014-05-04 15:00:00
 
Wydarzenia Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno"   e-drewno, 2014-05-05 07:00:00 - 2014-06-06 17:00:00
 
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2015 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.   PL-D, 2014-10-13 10:00:00 - 2014-10-22 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2015 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na Etap 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.   PL-D, 2014-10-23 10:00:00 - 2014-10-31 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na Etap 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Etapu 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.   PL-D, 2014-11-03 11:00:00 - 2014-11-03 11:00:00
Ogłoszenie Wyników Etapu 1 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.
Wydarzenia Deklaracja przedsiębiorców dot. spisania umowy dwuletniej z procedury sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.   PL-D, 2014-11-13 07:00:00 - 2014-11-19 23:55:00
Deklaracja przedsiębiorców dot. spisania umowy dwuletniej z procedury sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.
Wydarzenia Przyjmowanie w jednostkach LP wniosków dot. korekty wielkości zakupów drewna.   PL-D, 2014-10-13 10:00:00 - 2014-10-20 15:00:00
Przyjmowanie w jednostkach LP wniosków dot. korekty niezgodności wielkości zakupów drewna oraz o alokację wielkości zakupów drewna do procedury sprzedaży ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.
Wydarzenia Deklaracje Zawarcia Umowy Wieloletniej w PL-D (na podstawie wielkości zakupów).   PL-D, 2014-10-23 07:00:00 - 2014-10-31 23:55:00
Wprowadzenie do PL-D przez przedsiębiorców deklaracji zawarcia umowy wieloletniej (na podstawie wielkości zakupów).
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na Etap 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok   PL-D, 2014-11-04 10:00:00 - 2014-11-10 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na Etap 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników Etapu 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.   PL-D, 2014-11-12 11:00:00 - 2014-11-12 11:00:00
Ogłoszenie Wyników Etapu 2 sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2015 rok.
Wydarzenia Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno"   www.e-drewno.pl, 2014-11-19 07:00:00 - 2014-12-12 17:00:00
Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno"
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży - "nowe inwestycje"   PL-D, 2015-01-12 10:00:00 - 2015-01-16 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2015-01-19 10:00:00 - 2015-01-22 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2015-01-23 11:00:00 - 2015-01-23 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2015-01-26 10:00:00 - 2015-01-28 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"   , 2015-01-29 11:00:00 - 2015-01-29 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "nowe inwestycje"
Wydarzenia Deklaracje Zawarcia Umowy Wieloletniej ("nowe inwestycje")   PL-D, 2015-01-19 10:00:00 - 2015-01-22 23:55:00
Deklaracje Zawarcia Umowy Wieloletniej ("nowe inwestycje")
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży - "sprzedaż uzupełniająca"   PL-D, 2015-03-30 10:00:00 - 2015-04-07 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży - "sprzedaż uzupełniająca"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "sprzedaż uzupełniająca"   PL-D, 2015-04-08 10:00:00 - 2015-04-13 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap1 - "sprzedaż uzupełniająca"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "sprzedaż uzupełniająca"   PL-D, 2015-04-14 11:00:00 - 2015-04-14 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 1 - "sprzedaż uzupełniająca"
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "sprzedaż uzupełniająca"   PL-D, 2015-04-15 10:00:00 - 2015-04-16 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu PL-D; Etap 2 - "sprzedaż uzupełniająca"
Wydarzenia Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "sprzedaż uzupełniająca"   PL-D, 2015-04-17 11:00:00 - 2015-04-17 11:00:00
Ogłoszenie wyników PL-D; Etap 2 - "sprzedaż uzupełniająca"
Wydarzenia Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno" na 2-gie półrocze 2015 r.   www.e-drewno.pl, 2015-04-29 07:00:00 - 2015-05-29 17:00:00
Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno" na 2-gie półrocze 2015 r.
Wydarzenia Odstąpienia od umowy dwuletniej 2015/2016 lub potwierdzenia akceptacji jej warunków na 2016 w aplikacji PL-D   , 2015-09-17 07:00:00 - 2015-09-30 23:55:00
Odstąpienia od umowy dwuletniej 2015/2016 lub potwierdzenia akceptacji jej warunków na 2016 w aplikacji PL-D
Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2016 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.   PL-D, 2015-10-01 10:00:00 - 2015-10-08 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży na 2016 rok - sprzedaż ofertowa z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna.
Wydarzenia Składanie wniosków o korektę wielkości zakupów   , 2015-10-01 10:00:00 - 2015-10-07 23:55:00
W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy, w odniesieniu do przedstawionej wielkości zakupów w aplikacji PL-D do sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 r.- składanie wniosków o jej korektę.
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na 1 Fazę sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok   PL-D, 2015-10-09 10:00:00 - 2015-10-19 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na 1 Fazę sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok
Wydarzenia Wprowadzenie do PL-D przez przedsiębiorców deklaracji zawarcia umowy wieloletniej (na podstawie wielkości zakupów).   PL-D, 2015-10-09 10:00:00 - 2015-10-19 23:55:00
Wprowadzenie do PL-D przez przedsiębiorców deklaracji zawarcia umowy wieloletniej (na podstawie wielkości zakupów).
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników 1 Fazy sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok.   PL-D, 2015-10-20 11:00:00 - 2015-10-20 11:00:00
Ogłoszenie Wyników 1 Fazy sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok.
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu na 2 Fazę sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok   PL-D, 2015-10-21 10:00:00 - 2015-10-26 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu na 2 Fazę sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok
Wydarzenia Ogłoszenie Wyników 2 Fazy sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok.   PL-D, 2015-10-27 11:00:00 - 2015-10-27 11:00:00
Ogłoszenie Wyników 2 Fazy sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna na 2016 rok.
Wydarzenia Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno", sprzedaż na 2016 r.   e-drewno, 2015-11-03 07:00:00 - 2015-12-03 17:00:00
Planowany przebieg licytacji na aukcjach systemowych w aplikacji "e-drewno", sprzedaż na 2016 r.
Wydarzenia Wydarzenia Tworzenie Oferty Sprzedaży - "nowe inwestycje"   PL-D, 2016-02-10 10:00:00 - 2016-02-16 15:00:00
Tworzenie Oferty Sprzedaży - Sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w 2016 roku
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu w PL-D na Fazę 1 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2016-02-17 10:00:00 - 2016-02-22 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu w PL-D na Fazę 1 - Sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w 2016 roku
Wydarzenia Ogłoszenie wyników w PL-D; Faza 1 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2016-02-23 11:00:00 - 2016-02-23 11:00:00
Ogłoszenie wyników w PL-D; Faza 1 - sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w 2016 roku
Wydarzenia Składanie Ofert Zakupu w PL-D na Fazę 2 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2016-02-24 10:00:00 - 2016-02-26 15:00:00
Składanie Ofert Zakupu w PL-D na Fazę 2 - Sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w 2016 roku
Wydarzenia Ogłoszenie wyników w PL-D; Faza 2 - "nowe inwestycje"   PL-D, 2016-02-29 11:00:00 - 2016-02-29 11:00:00
Ogłoszenie wyników w PL-D; Faza 2 - sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w 2016 roku
Wydarzenia Określenie rozmieszczenia jednostek lokalnych jednorodnej produkcji przedsiębiorców - wprowadzania punktów przerobu drewna   PLD, 2016-10-26 12:00:00 - 2016-11-14 23:55:00
Określenie rozmieszczenia jednostek lokalnych jednorodnej produkcji przedsiębiorców - wprowadzania punktów przerobu drewna
Wydarzenia Składanie wniosków o korektę historii zakupów   , 2016-10-26 12:00:00 - 2016-11-14 15:00:00
W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorcy, w odniesieniu do przedstawionej historii zakupów w aplikacji PLD do sprzedaży na rynku podstawowym na 2017 r.- składanie wniosków o jej korektę.
Wydarzenia Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców w etapie zasadniczym   PLD, 2016-11-28 10:00:00 - 2016-12-05 17:00:00
Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców w etapie zasadniczym oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok
Wydarzenia Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców - pierwsza dogrywka na rynku podstawowym   PLD, 2016-12-08 10:15:00 - 2016-12-12 15:00:00
Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców w pierwszej dogrywce oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok. Oferty można składać i zmieniać do godz.15:00 dnia 12.12.2016, o godz. 18:00 tego dnia, mija termin podpisywania ofert.
Wydarzenia Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców - druga dogrywka na rynku podstawowym   PLD, 2016-12-16 10:00:00 - 2016-12-20 15:00:00
Składanie ofert nabycia drewna przez przedsiębiorców w drugiej dogrywce oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok. Oferty można składać i zmieniać do godz.15:00 dnia 20.12.2016, o godz. 18:00 tego dnia, mija termin podpisywania ofert.
« July 2024 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
e-drewno
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: