Skip to content

PORTAL LEŚNO-DRZEWNY

Sections
Personal tools
You are here: Home » Witamy w Portalu Leśno-Drzewnym
Aplikacje Portalu

Informujemy, że dla aplikacji PLD codziennie w godzinach 19:00 - 20:00 zostało przewidziane okno serwisowe.


Moduł Klient LP


Uwaga!!!
Moduły dla pracowników PGL LP dostępne są tylko w sieci WAN LP.

Moduły Nadleśnictwa


Moduły RDLP


Moduły DGLP


Aby uruchomić wybraną aplikację wciśnij odpowiadający jej przycisk. Logowanie do wybranej aplikacji odbywa się po jej uruchomieniu.

Zasady rejestracji
i bezpiecznej pracy
w PL-D

 

Witamy w Portalu Leśno-Drzewnym

Document Actions
W najwłaściwszym miejscu dla wszystkich osób zainteresowanych handlem drewnem.
UWAGA!! Informacji marketingowych dotyczących sprzedaży drewna udzielają właściwe RDLP i nadleśnictwa.
Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się tutaj.

Formularz Zgłoszeniowy dla Przedsiębiorców do rejestracji w aplikacji Portal Leśno-Drzewny i aplikacji „e-drewno”

Formularz rejestracji i zmiany danych dotyczących punktów przerobu

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do Panelu Kontrahenta wejdź tutaj.

Wszelkie komunikaty oraz informacje zamieszczane na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego publikowane są w oparciu o akceptację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub upoważnionej do tego osoby.


Sprzedaż drewna na lata 2022 - 2023


Sprzedaż drewna na lata 2020 - 2021


Sprzedaż drewna na 2019 rokPREZENTACJA - Wyniki ankiet dotyczących projektów zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2020-2021

          Aby wziąć udział w ankiecie należy zalogować się do PL-D

  • PROJEKT ZASAD SPRZEDAŻY DREWNA NA LATA 2020-2021 

WARIANT 1

WARIANT 2

Zasady sprzedaży drewna w latach 2020-2021 - uwarunkowania prawne

    https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/stan-prac-nad-zasadami-sprzedazy-drewna-w-lasach-panstwowych


 

Sprzedaż drewna na 2018 rok

wzór 1      wzór 2     wzór 3    wzór 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Załącznik 4

Komunikat
W nawiązaniu do zamieszczonej wyżej Decyzji nr 115 z dn. 4 maja 2017 r. informujemy, że pozostałe załączniki do decyzji będą zamieszczone na stronie internetowej Portalu Leśno-Drzewnego w późniejszym terminie.
 

Deklaracja udziału w procedurze uzupełniającej PLD „do 100% historii”, dot. § 11 Decyzji 1/2017  - PREZENTACJA

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP cz. 3; materiał wideo

Informujemy, że Decyzją Zarządczą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 564/2016 r. z dnia 05.12.2016 r. ostateczny termin składania i korekt ofert nabycia drewna, w etapie zasadniczym oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym na 2017 rok, wcześniej określony w Decyzji Zarządczej nr 543/2016 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18.11.2016 r., został przesunięty do godz. 17:00 dnia 05.12.2016 r. Jednocześnie informujemy że podpisywanie ofert nabycia (zgodnie z zapisami § 35 Zarządzenia 46/2016 r.) będzie możliwe do godz. 20:00 dnia 05.12.2016 r. Niepodpisane oferty nabycia nie wezmą udziału w oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym.

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP cz. 2; materiał wideo

   Zwyczaj kupiecki; prezentacja

   Kryterium geografii zakupu surowca PLD; prezentacja

   Składanie ofert nabycia drewna w PLD; prezentacja

   Nowe zasady sprzedaży drewna - komentarz Dyrektora Generalnego LP; materiał wideo

Wadium w Portalu Leśno-Drzewnym - PREZENTACJA

   Wprowadzanie lokalizacji jednolitych jednostek produkcji - PREZENTACJA

  Formularz rejestracji i zmiany danych lokalizacji jednolitych jednostek produkcji (punktów przerobu)

 


 Sprzedaż drewna na 2016 rok

Zarządzenie Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok

Decyzja Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

Materiały informacyjne dotyczące deklaracji przypisu drewna na 2017 rok znajdują się TUTAJ

 Ankieta skierowana jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych w aplikacji PL-D.

 Sprzedaż drewna na 2015 rok

Komunikat
Zgodnie z Regulaminem sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok, w pierwszym etapie tej procedury, oferty zakupu składane będą wg średniorocznych zakupów drewna (za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r.), w wyszczególnionych w regulaminie grupach drewna.
Przedsiębiorca, w przypadku zastrzeżeń w stosunku do przedstawionej wielkości zakupów, może złożyć wniosek o jej korektę w jednostce PGL LP, w której dokonywał zakupów drewna - gdzie stwierdzono niezgodności.
W związku z powyższym, szczególną uwagę zalecamy zwrócić na grupę drewna: „drewno wielkowymiarowe dębowe”, jako że, grupa ta została wyodrębniona po raz pierwszy do sprzedaży ofertowej z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok.


Zmiany w Normach i Warunkach Technicznych na Drewno

Przekazujemy w załączeniu projekt warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe liściaste. Uprzejmie prosimy o przekazanie uwag i opinii w tej sprawie do Biura Marketingu DGLP na adres: marketing@lasy.gov.pl .
PROJEKT - warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste

Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe sklejkowe - obowiązuje od 01.07.2014 r.

Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste - obowiązuje od 01.01.2014 r.

Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - obowiązuje od 01.01.2014 r.

Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie sprostowania błędów w Zarządzeniu nr 26 - obowiązuje do 31.12.2013 r. 
(powyższa informacja nie zawiera załącznika nr 2 dotyczącego bezpośrednio systemu informatycznego Lasów Państwowych);  


Sprzedaż drewna na 2014 rok

Korekty wielkości zakupów drewna
Informacja o wielkości zakupów drewna przedsiębiorców za okres 01.07.2012-30.06.2013 dostępna będzie w aplikacji PL-D najpóźniej do dnia 22.10.2013 r.
W związku z powyższym niezgodności w zakresie wielkości zakupów drewna oraz wnioski o alokację wielkości zakupów drewna, o których mowa w § 2 ust. 8-9 "Regulaminu sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2014 rok", będą przyjmowane w terminie od momentu ukazania się tej informacji w aplikacji PL-D do dnia 28.10.2013 r.


 Sprzedaż drewna na 2013 rok

W regulaminie sprzedaży ofertowej w PL-D znajduje się zapis o minimalnej masie zakupu, która nie może być wyższa niż 100 m3. Jest to deklarowana przez przedsiębiorcę minimalna ilość drewna jaką chce odebrać z jednostki LP, w której składał ofertę zakupu na określoną grupę handlowo-gatunkową. W przypadku wystąpienia redukcji takiej oferty zakupu, poniżej tej ilości, drewno nie zostanie przypisane. Oznacza to, że nawet przy minimalnym przeofertowaniu (wartość w kolumnie „Pozostało m3” jest ujemna), gdy przedsiębiorca ustalił minimalną masę zakupu (pole „Minimalna ilość m3”) na poziomie równym ilości oferty zakupu (pole „Ilość m3”), drewno nie zostanie przypisane.
Przypomina się o konieczności podpisania ofert zakupu do godz. 15:00 dnia 14.12.2012 r.


 

Created by admin
Portal prowadzi Biuro Marketingu DGLP
Last modified 2023-06-01 11:49
« June 2023 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
e-drewno
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: