Skip to content

PORTAL LEŚNO-DRZEWNY

Sections
Personal tools
You are here: Home » Archiwum » 2009 » 2009
Aplikacje Portalu

Informujemy, że dla aplikacji PLD codziennie w godzinach 20 do 21 zostało przewidziane okno serwisowe.


Moduł Klient LP


Uwaga!!!
Moduły dla pracowników PGL LP dostępne są tylko w sieci WAN LP.

Moduły Nadleśnictwa


Moduły RDLP


Moduły DGLP


Aby uruchomić wybraną aplikację wciśnij odpowiadający jej przycisk. Logowanie do wybranej aplikacji odbywa się po jej uruchomieniu.

Zasady rejestracji
i bezpiecznej pracy
w PL-D

 

2009

Document Actions
Ogłoszenia na rok sprzedaży 2009.

Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 2009r. (znak: OM-906-1-247/09) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Zarządzenie nr 35.pdf).


Informacja o wynikach przetargów ograniczonych w PL-D oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno w 2009 roku.


Komunikat

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2009 roku zostały zakończone procedury sprzedaży drewna w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2009 roku.

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2009 roku zostaną sukcesywnie uruchomione procedury sprzedaży drewna w aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno.


Komunikat

Informujemy, że ze względów technicznych mających na celu przygotowanie systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” na II półrocze 2009 r. oraz na skutek wprowadzenia Zarządzenia nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 2009r. zmieniającego "Regulamin Systemowej Aukcji Internetowej w Aplikacji „e-drewno” oraz Aukcji Internetowej w Aplikacji „e-drewno” na 2009 rok” wstrzymuje się internetowe aukcje w aplikacji „e-drewno” w dniach 1.06.2009 - 4.06.2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z zamieszczonym na stronach PL-D terminarzem procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2009 roku, bieżące aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” zostają zawieszone także do zakończenia ostatnich systemowych aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno”, tj. włącznie do dnia 26.06.2009 roku.


Bonifikaty

Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na naradzie w Jedlni Letnisko w dniach 28-29 kwietnia 2009 roku zajęli stanowisko, iż dotychczasowe bonifikaty na niektóre grupy handlowe drewna zakupionego w ograniczonych przetargach internetowych i systemowej aukcji e-drewno powinny zostać przedłużone do końca I półrocza 2009 roku.

System tych bonifikat został skorygowany zgodnie z oceną aktualnej sytuacji rynkowej. Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W załączeniu przedstawiamy nową tabelę bonifikat obowiązującą od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. [tabela bonifikat cenowych]

Uzupełnienie stanowiska dyrektorów rdLP przyjętego w dniach 28-29 kwietnia 2009 roku na naradzie w Jedlni Letnisko:


Terminarz procedur sprzedaży drewna na II półrocze 2009 roku


Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2009 r.( znak: OM-906-1-52/09) w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ( Zarządzenie Nr 16.pdf. )


Wniosek podjęty na pierwszym posiedzeniu Zespołu Leśno - Drzewnego w dniu 18.02.2009 r. w sprawie: bieżącej sprzedaży drewna i projektu zasad sprzedaży drewna obowiązującego od 2010 roku. Wniosek ( załącznik do wyżej wymienionego wniosku zostanie opublikowany w późniejszym terminie).


Uwaga!

Informujemy, że umowy kupna - sprzedaży w systemowej aukcji internetowej w aplikacji ''e-drewno'', z odbiorcami, z którymi umowy w internetowym przetargu ograniczonym w PL-D zostały podpisane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, będą zawierane na szczeblu DGLP po zakończeniu tej procedury, zaś na szczeblu RDLP po zakończeniu aukcji w danej RDLP.


Bonifikaty

Wyniki przetargu w PL-D na I półrocze

Wyniki I ograniczonego przetargu internetowego


W dniu 22.12.2008 r. w DGLP odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami przemysłu drzewnego i Lasów Państwowych. W załączeniu protokół ze spotkania podpisany przez Pana Andrzeja Górskiego - Prezydenta Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Pana Sławomira Wrochnę - Przewodniczącego Zespołu Negocjacyjnego Przemysłu Drzewnego, Pana Bogdana Czemko - Dyrektora Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Pana Mariana Pigana - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Tomasza Wójcika - Zastępcę Dyrektora ds. Marketingu i Organizacji. PROTOKÓŁ

 Informacje ogólne dla przedsiębiorców uczestniczących w procedurach zakupu drewna na 2009 rok 

Uwaga!

W załączeniu pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczące zapisu § 2 ust. 6 "Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w PL-D" na 2009 rok zawartego w Zarządzeniu Nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2009 rok (znak: OM-906-1-530/08), (załącznik - pismo znak: OM-906-1-539/08).


 Zespół Leśno - Drzewny:

 


Prezentacja dotycząca aplikacji e-Drewno (PDF)  

Rejestracja firm wielozakładowych

Created by sylweks
Last modified 2015-07-08 14:02
« November 2017 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
e-drewno
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: